Remont komina H-120 cementowni. Piaskowanie pęknięć wymurówki komina i uszczelnianie, Wymiana sznura ceramicznego dylatacji wymurówki. Konserwacja dachówki na koronie.