Montaż siatki zabezpieczającej odrywaniu się torkretu od komina