Stara strona
Usługi alpinistyczne Usługi wysokościowe technikami alpinistycznymi

ZADZWOŃ

+48 502 488 326 email: info@himalpro.pl

Siedziba firmy: ul. Spółdzielcza 6 lok.7 42-300 Myszków POLSKA

NIP: 577-116-90-53

O firmie

Aspekty prawne - prace wysokościowe

Na każdym właścicielu lub użytkowniku (zarządcy) obiektu budowlanego ciąży prawny obowiązek jego utrzymania w należytym stanie technicznym oraz dokonywania okresowych przeglądów stanu technicznego.

O ile terminy i przedmiot tych przeglądów są ujęte w Prawie Budowlanym, to konkretny zakres badań najczęściej określają przepisy szczegółowe lub normy dotyczące poszczególnych rodzajów obiektów budowlanych.

Poniżej dla ułatwienia przedstawiamy wyciąg z Prawa Budowlanego i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury ( Dz. U. Nr.130 Poz. 1193 )

Pliki do pobrania umieszczone są w formacie PDF.

 • Informacja o obowiązkach użytkownika lub właściciela obiektu budowlanego (w szczególności komina przemysłowego) w zakresie przeglądów technicznych i utrzymania należytego stanu technicznego.
  Pobierz

 • Zakres ekspertyzy / oceny stanu technicznego na podstawie którego można uzyskać pełną informację o kominie przemysłowym żelbetowym lub ceramicznym.
  Pobierz

 • Zakres ekspertyzy / oceny stanu technicznego na podstawie którego można uzyskać pełną informację o stalowym kominie przemysłowym.
  Pobierz

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie sposobu zgłoszenia oraz oznakowania przeszkód lotniczych
  Pobierz
Usługi alpinistyczne