Stara strona
Usługi alpinistyczne Usługi wysokościowe technikami alpinistycznymi

ZADZWOŃ

+48 502 488 326 email: info@himalpro.pl

Siedziba firmy: ul. Spółdzielcza 6 lok.7 42-300 Myszków POLSKA

NIP: 577-116-90-53

oferta

Ekspertyzy

Na każdym właścicielu oraz zarządcy obiektu budowlanego, jak np. kominów przemysłowych, silosów, konstrukcji stalowych itp. ciąży obowiązek przeglądów technicznych i utrzymania należytego stanu technicznego. Firma Himal Pro świadczy usługi w zakresie:

 

  • Przeprowadzania szczegółowych oględzin i badań makroskopowych powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych komina wraz z pełną inwentaryzacją istniejących uszkodzeń (tj. pęknięć, rys, ubytków itp.).
  • Przeprowadzania szczegółowych oględzin elementów konstrukcji stalowych wyposażenia komina (drabiny wyjściowe, galerie, obręcze itp.) wraz z inwentaryzacją ewentualnych uszkodzeń czy usterek wraz z oceną stopnia korozji;
  • Ocena stanu fundamentów.
  • Analiza wyników oględzin oraz opracowanie systematyki przeprowadzenia szczegółowych badań wytrzymałości betonu metodą sklerometryczną ( młotek Schmidta) w wytypowanych obszarach powierzchni zewnętrznych komina
  • Wykonanie sprawdzających pomiarów geometrii konstrukcji komina
  • Wykonanie pomiarów pionowości osi trzonu komina metodą pomiarów geodezyjnych.
  • Fotodokumentacja (kamerą lub aparatem cyfrowym)
Usługi alpinistyczne